ENTI RREGULLATOR I ENERGJISETarifat e miratuara nga ERE
Tarifat e Miratuara nga ERE per periudhen 2015-2016

Tarifat e Miratuara nga ERE per periudhen 1 Janar 2017 - 31 Mars 2017

Tarifat e miratuara nga ERE pėr periudhėn 1 Prill - 31 Dhjetor 2017

Tarifat e miratuara nga ERE per vitin 2019