ENTI RREGULLATOR I ENERGJISENjoftim-Urdher Seancat e Mbyllura

URDHER Nr. 53, Date 11.03.2020 PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SE ENTIT RREGULLATOR TE ENERGJISE DHE ZHVILLIMIN E MBLEDHJEVE APO SEANCAVE DEGJIMORE