ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEDate 19.02.2020 seanca degjimore mes perfaqesuesve te Shoqata e Mbrojtjes se Konsumatorit, Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalideve te Punes, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurences, FSHU dhe ERE

 “Në Datën 19.02.2020 u zhvillua në ambientet e ERE-s seanca dëgjimore mes përfaqësuesve të Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorit, Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidëve të Punës, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencës, FSHU dhe ERE për të diskutuar mbi proçesin e shqyrtimit të aplikimit të FSHU, për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020”

“Nė Datėn 19.02.2020 u zhvillua nė ambientet e ERE-s seanca dėgjimore mes pėrfaqėsuesve tė Shoqata e Mbrojtjes sė Konsumatorit, Zyra pėr Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidėve tė Punės, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencės, FSHU dhe ERE pėr tė diskutuar mbi proēesin e shqyrtimit tė aplikimit tė FSHU, pėr pėrcaktimin e ēmimit tė shitjes me pakicė pėr klientėt qė shėrbehen nga Furnizuesi i Shėrbimit Universal pėr vitin 2020

“Nė Datėn 19.02.2020 u zhvillua nė ambientet e ERE-s seanca dėgjimore mes pėrfaqėsuesve tė Shoqata e Mbrojtjes sė Konsumatorit, Zyra pėr Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidėve tė Punės, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencės, FSHU dhe ERE pėr tė diskutuar mbi proēesin e shqyrtimit tė aplikimit tė FSHU, pėr pėrcaktimin e ēmimit tė shitjes me pakicė pėr klientėt qė shėrbehen nga Furnizuesi i Shėrbimit Universal pėr vitin 2020

 “Nė Datėn 19.02.2020 u zhvillua nė ambientet e ERE-s seanca dėgjimore mes pėrfaqėsuesve tė Shoqata e Mbrojtjes sė Konsumatorit, Zyra pėr Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidėve tė Punės, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencės, FSHU dhe ERE pėr tė diskutuar mbi proēesin e shqyrtimit tė aplikimit tė FSHU, pėr pėrcaktimin e ēmimit tė shitjes me pakicė pėr klientėt qė shėrbehen nga Furnizuesi i Shėrbimit Universal pėr vitin 2020”