ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEMisioni i Entit Rregullator te Energjise

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

Misioni i Entit Rregullator te Sektorit te Energjise eshte:

a) hapjen, organizimin dhe funksionimin e njė tregu konkurrues tė energjisė elektrike;

b) pjesėmarrjen nė tregun e energjisė elektrike;

c) dhėnien e autorizimeve dhe licencave nė sektorin e energjisė elektrike;

ē) rregullimin e veprimtarive nė sektorin e energjisė elektrike, mbrojtjen e klientėve, sigurinė e furnizimit dhe krijimin e strukturave konkurruese tė tregut tė energjisė elektrike;

d) integrimin e tregut shqiptar nė tregun rajonal dhe atė europian tė energjisė elektrike..