Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  NJOFTIME  
  • »  Njoftime, deklarata per shtyp  
  • »  Njoftime  
PRINT Mail
Metodat per kryerjen e pagesave

Cilat jane metodat e pageses se energjise elektrike?
 

Furnizuesi informon Klientin mbi mundësitë që ka ofruar per mënyrën e pagesës së faturës mujore të energjisë elektrike duke garantuar mundesine per kryerjen e pagesave:

  •  në Zyrat e Furnizuesit,
  • bankave, zyrave postare,
  •  apo nëpërmjet pagesave të drejtpërdrejta nga llogaritë bankare

Sipas Marrëveshjes me Klientin faturat mund të dërgohen:

  •  Klientit në adresën e përcaktuar në kontratë;
  •  Në adresë të një personi të tretë, i cili është përcaktuar si pagues nga Klienti sipas pëlqimit të tij.

Në rast se Klienti ndërron vendbanim pa njoftuar, ai është përgjegjëspër mos pagesat e faturave të energjisë.