ENTI RREGULLATOR I ENERGJISELidhjet e reja

Rregullore per Lidhjet e Reja

Marreveshja e Lidhjes se Re

Tarifat per Lidhjet e Reja