ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEMetodologjite e Tarifave
Metodologjite e llogaritjes se tarifave dhe cmimeve ne sektorin e energjise elektrike  
Metodologjite e llogaritjes se tarifave dhe cmimeve ne sektorin e gazit natyror

Metodologjia pėr llogaritjen e tarifave tė pėrdorimit te rrjetit tė transmetimit dhe shpėrndarjes sė gazit natyror