ENTI RREGULLATOR I ENERGJISETipet e licensave
Licensa per Aktivitetin e Shperndarjes se energjise Elektrike
Licensa per Prodhimin e Energjise Elektrike
Licensa per Veprimtarine e Tregtimit te Energjise Elektrike
Licensa per Veprimtarine e Furnizimit te Energjise Elektrike
Licensa per Veprimtarine e Operatorit te Tregut te Energjise Elektrike
Licensa per Operimin e Sistemit te Transmetimit te Energjise Elektrike

Licenca e Transmetimit tė Gazit Natyror

Licenca e Shpėrndarjes sė Gazit Natyror

Licenca e Tregėtimit tė Gazit Natyor

Licenca e Furnizmit tė Gazit Natyor