ENTI RREGULLATOR I ENERGJISETipet e licensave

Licensa per Aktivitetin e Shperndarjes se energjise Elektrike

Licensa per Prodhimin e Energjise Elektrike

Licensa per Veprimtarine e Tregtimit te Energjise Elektrike

Licensa per Veprimtarine e Furnizimit te Energjise Elektrike

Licensa per Veprimtarine e Operatorit te Tregut te Energjise Elektrike

Licensa per Operimin e Sistemit te Transmetimit te Energjise ElektrikeLicenca e Transmetimit tė Gazit Natyror

Licenca e Shpėrndarjes sė Gazit Natyror

Licenca e Tregėtimit tė Gazit Natyor

Licenca e Furnizmit tė Gazit Natyor