ENTI RREGULLATOR I ENERGJISERaporte Vjetore ERE
Raporti ERE 2017     Rezoluta 2018

Raporti ERE 2016      Rezoluta 2017

Raporti ERE 2015      Rezoluta 2016

Raporti ERE 2014
      Rezoluta 2015

Raporti ERE 2013
      Rezoluta 2014

Raporti ERE 2012      Rezoluta 2013

Raporti ERE 2011       Rezoluta 2012

Raporti ERE 2010       Rezoluta 2011

Raporti ERE 2009

Raporti ERE 2008

Raporti ERE 2007