Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2015  
PRINT Mail
Viti 2015
Rregjistri i Vendimeve te ERE-s 2015

VENDIM  Nr.1 Datė 02.02.2015 MBI miratimin e marrėveshjes midis kesh sh.a. dhe ost sh.a. Pėr shitblerjen e energjisė elektrike pėr mbulimin e humbjeve teknike nė sistemin e transmetimit”, pėr vitin 2015

Nr.2  Datė 02.02.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “FATLUM” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE nga Hec ”Perrollaj” me fuqi tė instaluar 0.5 MW 

 

VENDIM Nr.3  Datė 02.02.2015 PĖR PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TĖ SHOQĖRISė “FATLUM” sh.p.k.  NGA Hec “PĖRROLLAJ”,  me fuqi 0.5  MW 

 

VENDIM Nr.4  Datė. 02.02.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE tĖ Licensimit tĖ shoqėrisė “ROBERTO OIL” sh.a., nė aktivitetin e TregĖtimit tė Energjisė Elektrike 

 

VENDIM Nr.5  Datė. 02.02.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LIĒENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ Roberto Oil sh.a. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

 

VENDIM  Nr.6  Datė 02.02.2015 MBI KĖRKESĖN E OST SH.A.  PĖR RISHIKIMIN DHE PEZULLIMIN E VENDIMIT NR. 141, DATĖ 26.12.2014 TĖ BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S “PĖR PĖRCAKTIMIN  E  TARIFĖS SĖ SHĖRBIMEVE NDIHMĖSE PĖR VITIN 2015” 

 

VENDIM Nr.7   Datė 02.02.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr.8  Datė  02.02.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “NOA ENERGY TRADE ” sh.p.kNĖAKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr. 9 Datė 04.02.2015 MBI miratimin e marrėveshjes midis kesh sh.a. dhe ost sh.a. Pėr sigurimin e shėrbimeve ndihmėse dhe tė balancimit tė sistemit elektroenergjitik 

 

VENDIM Nr. 10 Datė 04.02.2015 PĖR MIRATIMIN E “MARRĖVESHJES SĖ TRANSMETIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE MIDIS OST SH.A. DHE OSHEE SH.A.” pėr vitin 2015. 

 

VENDIM Nr. 11 Datė 04.02.2015 PĖR MBI MIRATIMIN E MARREVESHJES PĖR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE NDĖRMJET SHOQĖRISĖ KESH SH.A. (FURNIZUESI PUBLIK ME SHUMICĖ) DHE SHOQĖRISĖ OSHEE SH.A. (FURNIZUESI PUBLIK ME PAKICĖ) PĖR VITIN 2015 

 

VENDIM Nr. 12 Datė 06.02.2015 PĖR MIRATIMIN E MARRĖVESHJES PĖR SHIT-BLERJEN E ENERGJISĖELEKTRIKE NDĖRMJET KESH SH.A DHE OSHEE SH.A PĖR TEPRICAT E ENERGJISĖELEKTRIKE, PĖRFSHIRĖTEPRICAT  NĖKUSHTET E PRURJEVE TĖMĖDHA  ME QĖLLIM PLOTĖSIMIN E HUMBJEVE NĖRRJETIN E SHPĖRNDARJES PĖR VITIN 2015 


VENDIM Nr.13 datė 11.02.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.14  Datė 11.02.2015 Mbi kėrkesėn e OST sh.a. pėr rishikimin dhe pezullimin e Vendimit Nr. 156, datė 01.12.2014 tė Bordit te Komisionereve te ERE-s pėr “ Miratimin Rregullave tė Ankandit tė Zyrės sė Koordinuar tė Ankandeve pėr Europėn Juglindore (SEE CAO )”

VENDIM Nr.15 Datė 11.02.2015 PĖRFILLIMIN E PROĒEDURAVE te Licensimit te shoqėrisė “ GAEA-ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBĖR’’ sh.p.k. nė aktivitetin e Tregetimit tė Energjisė Elektrike

 

VENDIM Nr.16  Datė  11.02.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE tĖ Licensimit tĖ shoqėrisė “ GAEA-ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBER ” sh.p.k. nė aktivitetin e FURNIZUESIT  tė KUALIFIKUAR TĖ Energjisė Elektrike

 

VENDIM Nr.17  Datė  11.02.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “Power Elektrik Sllabinje” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.18   Datė  11.02.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “Power Elektrik Sllabinje” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr.19  Datė 11.02.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “Hidropower Elektrik” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.20  Datė 11.02.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “Hidropower Elektrik” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr.21 Datė  11.02.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “FATLUM” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.22  Datė  11.02.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE tĖ Licensimit tĖ shoqėrisė “GREEN  ENERGY TRADING ALBANIA” sh.p.k., nė aktivitetin e TregĖtimit tė Energjisė Elektrike

 

VENDIM Nr.23  Datė  11.02.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “Future Energy AL” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.24  Datė  11.02.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “Future Energy AL” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

 

 

VENDIM Nr.25  Datė 11.02.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ ANIO OIL& GAS ” SH.A. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ GAZIT NATYROR PĖR NJĖ AFAT 5 VJECAR

VENDIM Nr.26 Datė  11.02.2015 PĖR MIRATIMIN E PAGESĖS SĖ APLIKIMIT PĖR LICENCĖ NĖ SEKTORIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr.27  Datė 16. 02.2015 MBI MIRATIMIN E TARIFĖS FIKSE TĖ  ENERGJISĖ, PĖR VITIN 2015, QĖ DO T’I PAGUHET PRODHUESVE TĖENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET

VENDIM  Nr.28 Datė 04.03.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “KOXHERI ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “KOXHERAJ” ME FUQI TOTALE 0.62 MW

 

VENDIM Nr.29 Datė 04.03.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE.

 

VENDIM Nr.30 Datė 04.03.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE tĖ Licensimit tĖ shoqėrisė “ELECTRAL” sh.p.k., nė aktivitetin e TregĖtimit tė Energjisė Elektrike.

 

VENDIM Nr.31 Datė 04.03.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “ELECTRAL” SH.P.K., NĖ AKTIVITETINE FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISE ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr. 32 Datė 04.03.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “AYEN AS ENERGJI” SH.A.NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET “GOJAN”, “GJEGJAN”, “PESHQESH” DHE “FANGU”, ME FUQI 110.54 MW

 

VENDIM Nr.33  Datė 04.03.2015PĖRFILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.34 Datė 04.03.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K.,NĖ AKTIVITETINE FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISE ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.35 Datė  04.03.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DEVOLL HIDROPOWER” SH.A. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

 

VENDIM  Nr.36 Datė 04.03.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “Devoll Hidropower” sh.a. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIMNr.37  Datė  18.03.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER  ” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 38 Datė 18.03.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ  “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K PĖR LIĒENSIMIN NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR  TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 39 Datė 18.03.2015 PĖR MIRATIMIN E NJĖ NDRYSHIMI NĖ RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERgJISĖ ELEKTRIKE 

VENDIM Nr.40 Datė 18.03.2015 PĖR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TĖ ERE-s “GJĖNDJA E SEKTORIT TĖ ENERGJISĖ DHE VEPRIMTARISĖ SĖ ERE-s GJATĖ VITIT 2014

VENDIM Nr.41 Datė 07.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR TRANSFERIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, TĖ SHOQĖRISĖ “EURON ENERGY GROUP” SH.P.K. , MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERVE TĖ ERE-S  NR.87, DATĖ 26.09.2011,  TEK SHOQERITĖ “ALB-ENERGY” SH.P.K , “EURON ENERGY” SH.P.K. DHE “ENERGAL” SH.P.K.

VENDIM Nr.42 Datė 07.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS ME NR.138, SERIA PV11K PĖR PRODHIMIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET E “PELLGUT TĖ OKSHTUNIT”, ME FUQI 31,489 MW, TĖ SHOQĖRISĖ “DITEKO” SH.P.K TĖ MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR.114 DATĖ 16.11.2011.

VENDIM Nr.43 Datė 07.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ PHOENIX  PETROLEUM ” SH.A. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr.44 Datė 07.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K.,  NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “KACNI”.

VENDIM Nr.45 Datė 07.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.46 Datė 07.04.2015 PĖR RISHIKIMIN E PLANIT TĖ INVESTIMEVE  TĖ OST SH.A. PĖR  VITIN 2015

VENDIM Nr.47 Datė 17.04.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “MESOPOTAM ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “DRIZA” ME FUQI TOTALE 3,408 MW

VENDIM Nr.48 Datė 17.04.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “MESOPOTAM ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.49 Datė 17.04.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ROBERTO OIL” SH.A. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.50 Datė 17.04.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ROBERTO OIL” SH.A. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.51 Datė 17.04.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “KOXHERI ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC „„KOXHERRAJ ” ME FUQI TĖ INSTALUAR 0,62 MW ME AFAT 30 VJEĒAR.

VENDIM Nr.52 Datė 17.04.2015 MBI ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE TĖ KĖRKUARA NGA KOMISIONI EUROPIAN DHE SEKRETARIATI I KOMUNITETIT TE ENERGJISE PER OPINIONIN E PĖRBASHKĖT TĖ AUTORITETEVE RREGULLATORE SHQIPTARE, ITALIANE DHE GREKE TĖ MIRATUARA ME VENDIMIN NR.135 DATE 24.12.2014 TĖ ERE-es.

VENDIM Nr.53 Datė 17.04.2015 PĖR DISA NDRYSHIME NĖ RREGULLOREN E LIDHJEVE TĖ REJA NĖ SISTEMIN E SHPĖRNDARJES

VENDIM Nr.54 Datė 23.04.2015 PĖR TRANSFERIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, TĖ SHOQĖRISĖ “EURON ENERGY GROUP” SH.P.K. , MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERVE TĖ ERE-S NR.87, DATĖ 26.09.2011, TEK SHOQERITĖ “ALB-ENERGY” SH.P.K , EURON ENERGY” SH.P.K. DHE “ENERGAL” SH.P.K.

VENDIM NR.55 DATĖ 23.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “NISHOVA ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “NISHOVA” ME FUQI TOTALE 1.36 MW.

VENDIM Nr.56 Datė 23.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “NISHOVA ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE.

VENDIM NR.57 DATĖ 23.04.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GAEA –ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBER” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.58 Datė 23.04.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GAEA-ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBER” SH.P.K.NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.59 Datė 23.04.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GREEN ENERGY TRADING ALBANIA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.60 Datė 23.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “PĖRPARIMI SK” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “SHTIKE”.

VENDIM Nr.61 Datė 23.04.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “PĖRPARIMI SK” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.62  datė 11.05.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “EURON ENERGY ” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.63  datė 11.05.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “ENERGAL” SH.P.K, NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.64  datė 11.05.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ELECTRAL” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.65  datė 11.05.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ELECTRAL” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.66 Datė  11.05.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “GAMA ENERGY” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “LENA 1”, “LENA 2” DHE “LENA 2A” ME FUQI TE INSTALUAR PĖRKATĖSISHT 1.95 MW; 2.3 MW DHE 0.25 MW ( FUQI TOTALE 4.5 MW).

VENDIM Nr.67 Datė 11.05.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIMIN E SHOQERISE “GAMA ENERGY” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.68 Datė 11.05.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR KUALIFIKIM IMPIANTI PRODHUES SI BURIM I RINOVUESHĖM ENERGJIE TĖ SHOQĖRISĖ ”GAMA ENERGY” SH.P.K., PĖR HEC “LENA 1”, “LENA 2” DHE “LENA 2A” PĖRKATĖSISHT ME FUQI 1.95 MW; 2.3 MW DHE 0.25 MW ( FUQI TOTALE 4.5 MW).

VENDIM Nr.69 datė 11.05.2015 MBI MIRATIMIN DHE ZBATIMIN  E PROGRAMEVE TĖ TRANSPARENCĖS SĖ ERE-ES PARASHIKUAR NĖ NENIN 4 TĖ LIGJIT NR. 119/2014 “PĖR TĖ DREJTĖN E INFORMIMIT’

VENDIM Nr.70 Datė 13.05.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K.  NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC ”KACNI”, ME FUQI TOTALE 3.87 MW

VENDIM Nr.71 Datė 13.05.2015 PĖR LICENSIM E SHOQERISE “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.72 Datė 13.05.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQERISE “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM NR.73 DATĖ 13.05.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 74, Datė 08.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ YLLIAD SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 108, DATĖ 22.12.2010

VENDIM Nr. 75, Datė 08.06.2015 PĖR MIRATIMIN E MODIFIKIMIT TĖ LICENSĖS ME NR. 138, SERIA PV11K PĖR PRODHIMIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET E “PELLGUT TĖ OKSHTUNIT”, ME FUQI TOTALE TĖ INSTALUAR 31.489 MW, TĖ SHOQĖRISĖ “DITEKO” SH.P.K., TĖ MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 114 DATĖ 16.11.2011

VENDIM Nr. 76, Datė 08.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ HEC KABASH POROCAN SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC – ET “HOLTA KABASH” DHE “HOLTA POROCAN” ME FUQI TĖ INSTALUAR PĖRKATĖSISHT 2.2 MW DHE 3.3 MW, (ME FUQI TOTALE 5.5 MW)

VENDIM Nr. 77, Datė 08.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ LIĒENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “HEC KABASH POROCAN” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 78, Datė 08.06.2015 PĖR TRANSFERIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA SHOQĖRIA “UJĖSJELLĖS KANALIZIME TIRANĖ” SH.A. TEK SHOQĖRIA “HEC  LANABREGAS” SH.A.

VENDIM Nr. 79, Datė 08.06.2015 PĖR TRANSFERIMIN E LICENSĖS SĖ TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA SHOQĖRIA “UJĖSJELLĖS KANALIZIME TIRANĖ” SH.A. TEK SHOQĖRIA “HEC  LANABREGAS” SH.A.

VENDIM Nr. 80, Datė 30.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PĖR PROCEDURAT E LICENSIMIT, MODIFIKIMIT, TRANSFERIMIT TĖ PJESSHĖM OSE TĖ PLOTĖ, RINOVIMIT DHE HEQJES SĖ LICENSAVE NE SEKTORIN E ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 81, Datė 30.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR MIRATIMIN E RREGULLORES  MBI PROCEDURAT PĖR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TĖ SISTEMIT TĖ TRANSMETIMIT TĖ ENERGJISĖ  ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 82, Datė 30.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PER ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN  DHE PROCEDURAT E ERE-S.

VENDIM NR. 83, Datė 30.06.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GAMA ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-et “LENA 1” ME FUQI TĖ INSTALUAR 1.95  MW, “LENA 2” ME FUQI TĖ INSTALUAR 2.3 MW DHE “LENA 2A”; ME FUQI TĖ INSTALUAR 0.25 MW, (ME FUQI TOTALE 4.5 MW)

VENDIM Nr. 84, Datė 30.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “LENGARICA” ME FUQI TĖ INSTALUAR 8.94 MW

VENDIM Nr. 85, Datė 30.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 86, Datė 30.06.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 87, Datė 30.06.2015 PĖR REFUZIMIN E KERKESES PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “PHOENIX  PETROLEUM” SH.A. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 88, Datė 30.06.2015 PĖRMIRATIMIN E NJĖ NDRYSHIMI NĖ RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 90 Datė 15.07.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR MIRATIMIN E RREGULLORES  MBI PROCEDURAT PĖR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TĖ SISTEMIT TĖ TRANSMETIMIT TĖ GAZIT

VENDIM Nr 91 datė 28.07.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ENERGAL” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr 92 datė 28.07.2015 PĖR LICENCIMIN E SHOQĖRISĖ “EURON ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.93 Datė 28.07.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ HEC KABASH POROCAN SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC – ET “HOLTA KABASH” DHE “HOLTA POROCAN” ME FUQI TĖ INSTALUAR PĖRKATĖSISHT 2.2 MW DHE 3.3 MW, (ME FUQI TOTALE 5.5 MW)

VENDIM Nr.94 Datė 28.07.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HEC KABASH POROCAN” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.95 Datė 28.07.2015 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GAMA ENERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.96 datė 28.07.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.97 Datė 28.07.2015 PĖR RINOVIMIN E LIĒENCĖS SĖ SHOQĖRISĖ YLLIAD SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 108, DATĖ 22.12.2010

VENDIM Nr.98 Datė 28.07.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DENAS POWER” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “DENAS” ME FUQI TĖ INSTALUAR 14.5 MW

VENDIM Nr.99 Datė 28.07.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DENAS POWER” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 100, Datė 05.08.2015 PĖR MIRATIMIN E RREGULLAVE PĖR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TĖ SISTEMIT TĖ TRANSMETIMIT PER GAZIN NATYROR

VENDIM Nr. 101, Datė 05.08.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN E APLIKIMT TĖ SHOQĖRISĖ TAP AG PĖR CERTIFIKIM SI OPERATOR I PAVARUR I TRANSMETIMIT TĖ GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 102, Datė 18.08.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLAVE TĖ ANKANDIT TĖ ZYRĖS SĖ KOORDINUAR TĖ ANKANDEVE PĖR EVROPĖN JUGLINDORE (SEE CAO) VERSIONI 1.2

VENDIM Nr. 103, Datė 18.08.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ LENGARICA & ENERGY SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC  “LENGARICA” (ME FUQI TĖ INSTALUAR 8.94 MW)

VENDIM Nr. 104, datė 18.08.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K, NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 105, datė 18.08.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 106, Datė 18.08.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ ENERGY SUPPLY SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR.6, DATĖ 02.02.2011

VENDIM Nr. 107, Datė 18.08.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENCIMIN E SHOQĖRISĖ ENERGY SUPPLY SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 108, Datė 07.09.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR MIRATIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 109, Datė 07.09.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR MIRATIMIN E LICENSĖS SĖ TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 110, Datė 07.09.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ MESOPOTAM ENERGY SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC  “DRIZA” (ME FUQI TĖ INSTALUAR 3.408 MW)

VENDIM Nr. 111, datė 07.09.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “MESOPOTAM ENERGY” SH.P.K, NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 112, Datė 22.09.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “STRELCA ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET “STRELCA 1” ME FUQI TĖ INSTALUAR 1504 KW, “STRELCA 2” ME FUQI TĖ INSTALUAR 325 KW DHE “STRELCA 3”, ME FUQI TĖ INSTALUAR 3520 KW (ME FUQI TOTALE TĖ INSTALUAR 5349 KW)

VENDIM Nr. 113, Datė 22.09.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “C & S ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “RAPUN 3 & 4” ME FUQI TĖ INSTALUAR 8857 KW

VENDIM Nr. 116, Datė 30.09.2015 PĖR MIRATIMIN E NJĖ NDRYSHIMI NĖ RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 117, Datė 14.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN E MARRĖVESHJES SĖ SHĖRBIMIT TĖ SHPĖRNDARJES SĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NDĖRMJET OSHEE SH.A DHE FURNIZUESIT E ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 118, Datė 14.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 119, Datė 14.10.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 120, Datė 14.10.2015 MBI LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DENAS POWER” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “DENAS” ME FUQI TĖ INSTALUAR 14.5 MW

VENDIM Nr. 121, Datė 14.10.2015 MBI LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DENAS POWER” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 122, Datė 14.10.2015 MBI RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, TĖ SHOQĖRISĖ “ENERGY SUPPLY” SH.P.K, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 6, DATĖ 02.02.2011

VENDIM Nr. 123, Datė 14.10.2015 MBI RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, TĖ SHOQĖRISĖ “ENERGY SUPPLY” SH.P.K, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 5, DATĖ 02.02.2011

VENDIM Nr.124, Datė 14.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ C & S ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 125, Datė 29.10.2015 MBI FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LE TRADING ALBANIA” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 126, Datė 29.10.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “UJANIK 2” ME FUQI TĖ INSTALUAR 2.5 MW

VENDIM Nr. 127, Datė 29.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 128, Datė 29.10.2015 MBI LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “STRELCA ENERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET “STRELCA 1” ME FUQI TĖ INSTALUAR 1504 KW,“STRELCA 2”  ME FUQI TĖ INSTALUAR 325 KW DHE “STRELCA 3” ME FUQI TĖ INSTALUAR 3520 KW (ME FUQI TOTALE 5349 KW)

VENDIM Nr.129, Datė 31.10.2015 MBI DISA NDRYSHIME NĖ RREGULLAT PĖR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TĖ SISTEMIT TĖ TRANSMETIMIT TĖ GAZIT NATYROR


VENDIM Nr. 130, Datė 31.10.2015 PĖR CERTIFIKIMIN PARAPRAK TĖ SHOQERISĖ TAP AG SI OPERATOR I PAVARUR I TRANSMETIMIT TĖ GAZIT NATYROR

VENDIM Nr.131, Datė 31.10.2015 PĖR MIRATIMIN E RREGULLAVE TĖ ANKANDIT TĖ ZYRES SĖ KOORDINUAR TĖ ANKANDEVE PĖR EVROPĖN JUGLINDORE (SEE CAO) VERSIONI 1.2

VENDIM Nr.132, Datė 31.10.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLAVE TĖ ANKANDIT TĖ ZYRĖS SĖ KOORDINUAR TĖ ANKANDEVE PĖR EVROPĖN JUGLINDORE (SEE CAO) VERSIONI 1.3.

VENDIM Nr.133, Datė 31.10.2015 PĖR PĖRCAKTIMIN E PAGESAVE TĖ RREGULLIMIT PĖR VITIN 2015 PĖR TЁ LIĒENSUARIT NĖ SEKTORIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE

   VENDIM Nr.134, Datė 11.11.2015 PĖR NJĖ NDRYSHIM NĖ VENDIMIN NR. 131, DATĖ 31.10.2015 “PĖR MIRATIMIN E RREGULLAVE TE ANKANDIT TE ZYRES SE KOORDINUAR TE ANKANDEVE PER EUROPEN JUGLINDORE (SEE CAO)” VERSIONI 1.2


VENDIM Nr. 135, Datė 13.11.2015 PĖR MIRATIMIN E RREGULLAVE TĖ ANKANDIT TĖ ZYRĖS SĖ KOORDINUAR TĖ ANKANDEVE PĖR EVROPĖN JUGLINDORE (SEE CAO)” VERSIONI 1.3

VENDI Nr. 136, Datė 26.11.201 MBI FILLIMIN E PROCEDURĖS PĖR MIRATIMIN E NJĖ NDRYSHIMI NĖ RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 137, Datė 26.11.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENCIMIN E SHOQĖRISĖ “PHOENIX PETROLEUM” SH.A.,NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 138, Datė 26.11.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “UJANIK 2” ME FUQI TĖ INSTALUAR 2500 KW

VENDIM Nr. 139, Datė 26.11.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 140, Datė 26.11.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 141, Datė 26.11.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 142, Datė 26.11.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “C & S ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “RAPUN 3 & 4” ME FUQI TĖ INSTALUAR 8857 KW

VENDIM Nr. 143, Datė 26.11.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “C & S ENERGY” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 145, Datė 26.11.2015 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ GSA SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, MIRATUAR ME
VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 57, DATĖ 22.06.2011


VENDIM Nr. 146, Datė 26.11.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LIRIA ENERGJI” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “SHPELLA POSHTE 2” ME FUQI TĖ INSTALUAR 2300 KW

VENDIM Nr. 147, Datė 26.11.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LIRIA ENERGJI” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 148, Datė 26.11.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LIRIA ENERGJI” SH.P.K., NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

 VENDIM Nr. 150, Datė 11.12.2015 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR MIRATIMIN E “METODOLOGJISĖ SE PĖRCAKTIMIT TE TARIFĖS FIKSE TE ENERGJISĖ ELEKTRIKE TE PRODHUAR NGA CENTRALET  ME PĖRPARĖSI QE SHFRYTĖZOJNĖ BURIME TĖ RINOVUESHME ENERGJIE”

VENDIM Nr. 151, Datė 11.12.2015 MBI  FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR MIRATIMIN E RREGULLORES SĖ PROCEDURAVE TĖ BLERJES SĖ ENERGJISĖELEKTRIKE NGA SHOQĖRIA OSHEE SH.A. TEK SHOQERITĖ E LICENSUARA PĖR TREGTIMIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 152, Datė 11.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR MIRATIMIN E RREGULLORES PĖR VENDOSJEN E GJOBAVE DHE KUSHTET E LEHTĖSIMIT PREJ TYRE

VENDIM  Nr. 153, Datė  11.12.2015 MBI  OPERIMIN NĖ TREG TĖ PRODHUESVE ME KAPACITET T INSTALUAR NĖN 1 MW DHE VETĖPRODHUESVE TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 154, Datė 11.12.2015 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PĖR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TĖ SISTEMIT TĖ TRANSMETIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 156, Datė 24.12.2015 MBI LENIEN NE FUQI TE VENDIMEVE  NR .139, NR. 140, NR 141,  NR. 145,  NR. 146, NR. 147, NR. 148 DATE 26.12.2014 SI DHE TE VENDIMIT  NR. 27 DATE 16.02.2015  TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE PER PERIUDHEN 1 JANAR 2016 – 30 QERSHOR 2016

VENDIM Nr. 157, Datė 28.12.2015 MBI MIRATIMIN E NJĖ NDRYSHIMI NĖ RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 158, Datė 28.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ALBANIAN GENERAL ELETRICITY” SH.A., NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 159, Datė 28.12.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “LE TRADING ALBANIA” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 160, Datė 28.12.2015 PĖR RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ GSA SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 57, DATĖ 22.06.2011

VENDIM Nr. 161, Datė 28.12.2015 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “NISHOVA ENERGY” SH.P.K. NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “NISHOVE” ME FUQI TĖ INSTALUAR 1360 KW

VENDIM Nr. 162, Datė 28.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN E KĖRKESĖS SĖ SHOQĖRISĖ “KISI – BIO - ENERGJI” SH.P.K, PĖR LĖNIEN PENG TĖ ASETEVE TĖ SAJ SI KOLATERAL PRANĖ RAIFFEISEN BANK

VENDIM Nr. 163, Datė 28.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN E KĖRKESĖS SĖ SHOQĖRISĖ “HEC TERVOLI” SH.P.K., PĖR LĖNIEN PENG TĖ ASETEVE TĖ SAJ SI KOLATERAL PRANĖ RAIFFEISEN BANK

VENDIM Nr. 164, Datė 28.12. 2015 PĖR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR. 143, DATĖ 26.11.2015 TĖ BORDIT TĖ ERE 


VENDIM Nr. 165, Datė 28.12.2015 PĖR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR. 142, DATĖ 26.11.2015 TĖ BORDIT TĖ ERE

VENDIM Nr. 166  Datė 28.12.2015 MBI KĖRKESĖN E KESH SH.A. PĖR MIRATIMIN E KONTRATĖS SĖ SHIT – BLERJES SĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE MIDIS SHOQĖRISĖ KESH SH.A DHE SHOQĖRISĖ “HEC LANABREGAS” SH.A