Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  PUBLIKIME  
  • »  Raporte, Studime  
  • »  Aplikime  
PRINT Mail
Aplikimet
Aplikimi i OST sh.a per vitin 2011

Aplikimi i KESH sh.a per vitin 2011


Aplikimi i OSSH per vitin 2011


Relacion lidhur me Tarifen e prodhimit te energjise elektrike per KESH sh.a per vitin 2011


Relacion lidhur me Tarifen e sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike per OSSH sh.a per vitin 2011


Relacion lidhur me Tarifen e sherbimit te transmetimit per OST sh.a per vitin 2011


Aplikimi i tarifave te CEZ Shperndarje 2012-2014


Aplikimi i tarifave te KESH sh.a per periudhen 2012-2014


Perditesimi i Aplikimi i tarifave te OST sh.a per periudhen 2012-2014

Perditesimi i Aplikimi te tarifave te CEZ shperndarje per 2012 -2014

Rishikimi i Aplikimit te tarifave per KESh sh.a 2012-2014


Relacioni per tarifat e CEZ  Shperndarje 2012-2014


Relacioni per tarifat e KESH sh.a 2012-2014


Relacioni per tarifat e OST sh.a 2012-2014


Relacion mbi perditesimin e tarifave 2012-2014(I)


Relacion mbi perditesimin e tarifave 2012-2014(II)


Relacion per Shtyrjen e afatit te vendimit Nr. 54.date 03.05.2013 te Bordit te Komisionereve te ERE-s “Mbi shtyrjen e afatit te Vendimit  nr. 161, date 07.12.2012, te Bordit te Komisionereve

Relacion per llogaritjen e tarifave te prodhimit te energjise elektrike, te sherbimit te furnizimit me shumice, transmetimit, shperndarjes dhe shitjes me pakice te energjise elektrike per konsumatoret tarifore per vitin 2015.

Njoftim Mbi publikimin e aplikimeve pėr tarifa te shėrbimeve tė energjisė elektrike si dhe tarifat e shitjes
per konsumatoret pėr vitin 2015


Relacion mbi Lenien ne Fuqi te Vendimeve  Nr .139, Nr.140, Nr 141, Nr. 145, Nr. 146, Nr.147, Nr.148 date 26.12.2014 si dhe te Vendimit  nr.27 date 16.02.2015  te Bordit te Komisionereve te ERE-s per Periudhen  1 Janar 2016-30 Qershor 2016


Aplikimi Per Cmimin e Shitjes Me Pakice Dhe Tarifave Te Shėrbimit Te Shperndarjes Per Nivel Tensioni Per Vitin 2016

Aplikimi Per Tarifen e Prodhimit dhe Tregetimit te Energjise Elektrike per Periudhen 1 Korrik 2016 – 31 Dhjetor 2016

Aplikimi Per Tarifen e Transmetimit te Energjise Elektrike per Periudhen 1 Korrik- 31 Dhjetor 2016

Kerkese per Rialokim ne Tarifen e Sherbimit te Shperndarjes ne Nivel Tensioni 35 Kv per Vitin 2017

Aplikim per Tarifen e Transmetimit te Energjise Elektrike 1 Janar- 31 Dhjetor 2017

Relacion mbi Lėnien nė Fuqi tė Vendimeve Nr .139, Nr. 145, Nr.146, Nr.147, Nr.148 datė 26.12.2014 dhe Vendimit Nr.128 datė 29.07.2016 tė Bordit tė ERE-s, deri nė 31.12.2017